finals
Individualni časovi mogu naizgled dobrineti većoj posvećenosti učeniku, ali rad u manjim grupama

Timski rad